Πολιτικές Επιστροφής Χρημάτων και Επιστροφών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν ο Αγοραστής αγοράσει ένα ελαττωματικό προϊόν, έχει δικαίωμα να αξιώσει εγγύηση. Για την ορθή αξιολόγηση, είναι απαραίτητο το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι καθαρό, πλήρες και σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής ή τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής. Εκτός από τους κοινώς γνωστούς κανόνες, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους που καθορίζονται για τη χρήση του προϊόντος στο πιστοποιητικό εγγύησης ή στις οδηγίες χρήσης, να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται τα προϊόντα σύμφωνα με την ανθεκτικότητά τους.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Αξίωση της Εγγύησης μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], στα social media της εταιρείας ή τηλεφωνικά στο 210 220 6714. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε όποιο τοπικό κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής σας εξυπηρετεί προς αποστολή στη διεύθυνση GymBeam Returns - Bucharest, Romania με χρέωση του παραλήπτη. Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές με άλλες μεταφορικές εταιρείες εκτός και αν το κόστος επιστροφής έχει πληρωθεί από τον πελάτη. Συνιστούμε να ασφαλίσετε το προϊόν και να είναι συσκευασμένο και μη χρησιμοποιημένο. Δεν δεχόμαστε προϊόντα που αποστέλλονται με την υπηρεσία αντικαταβολής. Η αξίωση εγγύησης πρέπει να περιλαμβάνει γραπτή περιγραφή των ελαττωμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της αξίωσης και απόδειξη αγοράς, πιστοποιητικό εγγύησης ή ειδοποίηση παράδοσης. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα επαρκεί για την άσκηση των δικαιωμάτων για ελαττώματα (αξίωση εγγύησης). Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημέρα που πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) παράδοση της Ειδοποίησης της Αξίωσης Εγγύησης στον Πωλητή,

β) παράδοση του προϊόντος στον πωλητή από τον αγοραστή.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τη δεδομένη περίοδο δεν κάνουμε ανταλλαγή προϊόντων. Εάν το προϊόν δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να κάνετε επιστροφή εντώς 14 ημερών. Με αυτό τον τρόπο, μόνο το προϊόν που αγοράστηκε μπορεί να ανταλλαχθεί, όχι το προϊόν που εστάλη ως δώρο, σε περίπτωση που έχετε κάνει αγορά κάποιας προσφοράς, μαζί με το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε, θα πρέπει να επιστραφούν και τα δώρα. Πρέπει να αποστείλετε τον αριθμό παραγγελίας σας και το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook ή τηλεφώνου. Μετά την παραλαβή του πακέτου με το προϊον ή προϊόντα που επιστρέψατε, θα γίνει η επιστροφή χρημάτων το συντομότερο δυνατό.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν λείπει από την παραγγελία σας, ενημερώστε μας και θα γίνει αποστολή του προϊόντος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Για να επιστρέψετε το προϊόν, είναι απαραίτητο να το στείλετε χωρίς φθορές και στη συσκευασία του εντός 14 ημερών από την ημέρα που παραλάβατε. Στείλτε το σε εμάς: GymBeam, s.r.o., Rastislavova 93, 040 03, Košice.

Προσθέστε αυτήν τη Φόρμα Αξίωσης Εγγύησης στο πακέτο σας. Μετά την παραλαβή του πακέτου, θα γίνει η επιστροφή χρημάτων το συντομότερο δυνατό.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος το πωληθέν προϊόν να έχει τις ιδιότητες ποιότητας και χρησιμότητας που γενικά απαιτούνται από τον πωλητή ή που περιγράφονται από τον κατασκευαστή ή που αναμένεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου, να βρίσκεται στην καθορισμένη ποσότητα και να αντιστοιχεί στον σκοπό που δηλώνει ο πωλητής ή που συνήθως χρησιμοποιείται το προϊόν. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για ελαττώματα που προκύπτουν μετά την αγορά του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.


Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ελαττώματα σε περίπτωση που:

  • ο ίδιος ο αγοραστής προκάλεσε το ελάττωμα,
  • ο αγοραστής γνώριζε τα ελαττώματα του προϊόντος πριν από την παραλαβή και του χορηγήθηκε έκπτωση στο προϊόν,
  • η αξίωση εγγύησης αντίκειται στη φύση των προϊόντων, ιδίως τη λήξη της διάρκειας του προϊόντος για το οποίο χορηγήθηκε η έκπτωση,
  • τα ελαττώματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης λόγω της συνήθους φθοράς των προϊόντων, της εσφαλμένης ή υπερβολικής χρήσης τους ή προέκυψαν μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος,
  • οφείλεται στην παρέμβαση του αγοραστή ή άλλου προσώπου στο προϊόν ή σε μέρος του.


Μετά την παραλαβή της αξίωσης εγγύησης, θα εκδοθεί πιστοποιητικό εγγύησης με την ημερομηνία της ληφθείσας αξίωσης, του αξιωθέντος προϊόντος, τον χρόνο και τόπο αγοράς του προϊόντος, του ελαττώματος και της τιμής του προϊόντος. Εάν ο αγοραστής ισχυριστεί ότι υπάρχει κάποιο ελάττωμα, ο πωλητής θα ελέγξει κατάλληλα την αξίωση και θα αποφασίσει αμέσως για τη διευθέτηση της αξίωσης εγγύησης, ενώ σε πολύπλοκες περιπτώσεις εντός 3 ημερών. Ο πωλητής θα προβεί σε επιστροφή χρημάτων/ανταλλαγή/επιστροφή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αξίωσης εγγύησης.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για ελαττώματα των προϊόντων κατά τη διάρκεια 24 μηνών από την παραλαβή του προϊόντος από τον αγοραστή, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται η περίοδος εγγύησης στο προϊόν, στη συσκευασία του ή στο πιστοποιητικό εγγύησης. Εάν επισκευαστεί το προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση, η περίοδος εγγύησης επεκτείνεται από τον χρόνο αξίωσης της εγγύησης έως ότου ο καταναλωτής υποχρεωθεί να παραλάβει το προϊόν μετά την επισκευή, ακόμα και αν δεν το έπραξε. Αν το προϊόν ανταλλάσσεται με καινούργιο, νέα περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής ή αποστολής του προϊόντος στον αγοραστή. Εάν η εγγύηση για το ελαττωματικό προϊόν δεν αξιωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, λήγει και η ευθύνη για το ελάττωμα. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί για την εκκαθάριση της αξίωσης εγγύησης, προσωπικά, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σε περίπτωση ελαττωμάτων των προϊόντων τα οποία ο καταναλωτής ισχυρίστηκε ότι έχει επισκευάσει κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, έχει το δικαίωμα επισκευής του προϊόντος δωρεάν, κατάλληλα και σε εύθετο χρόνο. Σε περίπτωση που τα ελαττώματα δεν μπορούν να επισκευαστούν και εμποδίζουν την κατάλληλη χρήση του προϊόντος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του προϊόντος ή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή του τιμήματος. Εάν το ελάττωμα μπορεί να επισκευαστεί, αλλά λόγω επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων μετά από την επισκευή ο καταναλωτής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κατάλληλα το προϊόν, έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του προϊόντος ή επιστροφής του τιμήματος του προϊόντος. Ο αγοραστής έχει τα ίδια δικαιώματα όπως στην περίπτωση ελαττωμάτων που δεν μπορούν να επισκευαστούν, κατά την επισκευή ελαττωματικών προϊόντων εντός 30 ημερών από την αξίωση. Σε περίπτωση ελαττωμάτων που δεν μπορούν να επισκευαστούν και εμποδίζουν την κατάλληλη χρήση του προϊόντος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να λάβει την αρμόζουσα έκπτωση στην τιμή του προϊόντος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.gymbeam.gr δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που του έχουν παρασχεθεί δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε μια εμπορική προσφορά που δεν σχετίζεται με την προώθηση του www.gymbeam.gr. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων του κατόπιν αιτήματος του πελάτη χωρίς να του παρασχεθεί κάποιος λόγος.