Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της GymBeam, s.r.o.

 

I. Βασικές διατάξεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των μερών της σύμβασης πώλησης, ένα από τα οποία είναι η GymBeam s.r.o., με αριθμό καταχώρισης 10812571, και έδρα επί της Rastislavova 93, 040 01 Košice, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου Μπρατισλάβας, Τομέας: C, Αριθμός εισαγωγής 348897 ως Πωλητής (εφεξής καλούμενη «Πωλητής») και το άλλο μέρος είναι ο Αγοραστής, ο οποίος μπορεί επίσης να είναι καταναλωτής (εφεξής καλούμενος «Αγοραστής»). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή διατίθενται στη διεύθυνση www.gymbeam.gr „Επικοινωνία“ .

Ο Αγοραστής είναι καταναλωτής ή επιχειρηματίας.

Ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο, όταν συνάπτει και καταρτίζει σύμβαση καταναλωτή, δεν συμβάλλεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή άλλης επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Η έννομη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του καταναλωτή, η οποία δεν ρυθμίζεται ρητά από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 2251/1994, του Αστικού Κώδικα, καθώς και σχετικούς κανονισμούς.

Ο επιχειρηματίας είναι:

 • ένα άτομο εγγεγραμμένο στο Εμπορικό μητρώο,
 • ένα άτομο που ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητές του με βάση εμπορική άδεια,
 • ένα άτομο που ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες του με βάση άλλη από την επαγγελματική άδεια σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς,
 • ένα άτομο που εκτελεί γεωργικές δραστηριότητες και είναι εγγεγραμμένο σε ειδικό κανονισμό.

Ο επιχειρηματίας, για τους σκοπούς των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, είναι αυτός που ενεργεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Εάν ο Αγοραστής δηλώσει τον Αριθμό της Εταιρείας του στην παραγγελία του, αναγνωρίζει ότι οι κανόνες για τους επιχειρηματίες που δηλώνονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν γι'αυτόν.

Η έννομη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, η οποία δεν ρυθμίζεται ρητά από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή τη σύμβαση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και από τους σχετικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των όρων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και της ατομικής σύμβασης, υπερισχύουν οι όροι της σύμβασης.

Με την υποβολή της παραγγελίας, ο Αγοραστής βεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της «Διαδικασίας Καταγγελίας» και το έγγραφο «Παράδοσης», με τους όρους της παραγγελθείσας υπηρεσίας ή/και της άδειας, και τους αποδέχεται κατά την έγκυρη και ισχύουσα στιγμή της αποστολής της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής γνωρίζει ότι με την αγορά προϊόντων που βρίσκονται στην επιχειρηματική προσφορά του Πωλητή, δεν παρέχονται δικαιώματα χρήσης των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, εταιρικών λογοτύπων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Πωλητή ή άλλων εταιρειών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση με ατομική συμφωνία .

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ GYMBEAM.

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

2.1  ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη GYMBEAM είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (πχ. Περιγραφή προϊόντων). Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

2.2  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της GYMBEAM, γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ωστόσο όσοι προβούν σε άνοιγμα Λογαριασμού στη GYMBEAM (εφεξής τα «Μέλη»), θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή (ανοίγματος Λογαριασμού). Η εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter της GYMBEAM είναι δυνατή και σε μη Μέλη, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία Newsletter της GYMBEAM, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει η GYMBEAM ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή/και άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων της GYMBEAM, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Η GYMBEAM δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της GYMBEAM, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του Δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε.

2.3  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους Χρήστες προσωπικά. 

H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Στη gymbeam.gr λαμβάνεται από εμάς κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχεται ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό, απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό Τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το gymbeam.gr. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυόμαστε την καταλληλόλητά και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία μας να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

2.4  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές στο gymbeam.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα gymbeam.gr και η Εταιρεία μας δε φέρουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες η gymbeam.gr ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

III. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1. Η Εταιρία επιτρέπει την υποβολή Παραγγελιών για τα Προϊόντα της στο ηλεκτρονικό της κατάστημα με τους ακόλουθους τρόπους:

α. απευθείας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και
β. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας

Η Εταιρεία μας δε λαμβάνει και δε διεκπεραιώνει παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή μέσω των σελίδων της στα Social Media. Επιπλέον δε θεωρείται παραγγελία και η τυχόν αναφορά στο έντυπο επιστροφής σε επιθυμητό προϊόν.

3.2. Η Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή λαμβάνει χώρα μετά από την Παραγγελία του Πελάτη.

3.3. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ως εξής, κατά σειρά:

α. Ο Πελάτης προσθέτει το επιλεγμένο Προϊόν στο Καλάθι και στη συνέχεια πηγαίνει στη φόρμα Παραγγελίας.

β. Ο Πελάτης που διαθέτει Λογαριασμό επιβεβαιώνει στη φόρμα Παραγγελίας ότι τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης είναι έγκυρα. Ένας χρήστης που δεν έχει Λογαριασμό χρειάζεται να συμπληρώσει μόνος/η του/της τη φόρμα Παραγγελίας αναφορικά με τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης. Σε κάθε περίπτωση η παροχή παρωχημένων ή ανακριβών δεδομένων Πελάτη μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Στη φόρμα την Παραγγελίας απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία Πελάτη: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου / διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και οι πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Πώλησης: το/τα Προϊόν/όντα, τον αριθμό προϊόντος/όντων, τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα του Προϊόντος, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης του Προϊόντος/όντων, τη μέθοδο πληρωμής. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει έκδοση τιμολογίου είναι απαραίτητη και η επωνυμία της εταιρείας, αριθμός ΦΠΑ καθώς και η αρμόδια ΔΟΥ.

γ. Ο Πελάτης επιλέγει έναν από τους παρεχόμενους από τον Πωλητή τρόπους παράδοσης.

δ. Ο Πελάτης επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής από τις διαθέσιμες κάθε φορά μεθόδους

ε. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης ενδέχεται να μεταφερθεί στις ιστοσελίδες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμής, για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

3.4. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης θα λάβει αυτοματοποιημένο e-mail (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το οποίο επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δέσμευση εκτέλεσης της παραγγελίας.

3.5. Μετά την επεξεργασία της Παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα, ο πελάτης θα ενημερώνεται, τηλεφωνικά ή/και με e-mail για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας στο σύνολό της ή μερικώς. Θα δίνονται πληροφορίες για την αδυναμία εκτέλεσης της Παραγγελίας στο σύνολό της καθώς και για τους λόγους αδυναμίας.

3.6. Η Σύμβαση πώλησης συνάπτεται μετά την έκδοση της απόδειξης ή τιμολογίου λιανικής πώλησης και την επιβεβαίωση της δυνατότητας εκτέλεσης της Παραγγελίας από την Εταιρία στο σύνολό της ή μερικώς είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.5 ανωτέρω.

3.7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η εξυπηρέτηση πελατών θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την ενημέρωσή του για την αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας στο σύνολό της ή μερικώς 

3.8. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας από την Εταιρία,  η Σύμβαση Πώλησης είτε θα εκτελείται μερικώς για  τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα οπότε θα επιστρέφεται στον πελάτη εντός 14 Ημερών το ποσό που κατέβαλε και αφορά σε μη διαθέσιμα προϊόντα είτε θα ακυρώνεται η παραγγελία στο σύνολό της και η Εταιρία θα επιστρέφει στον Πελάτη, εντός 14 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε πληρωμή έχει τυχόν ήδη πραγματοποιηθεί και μέχρι το ποσό που αφορά τα προϊόντα που δεν εστάλησαν. Υπάρχει και η δυνατότητα αντικατάστασης των προϊόντων που δεν ήταν διαθέσιμα με άλλα προϊόντα της επιλογής σας που είναι διαθέσιμα.

3.9. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να ενημερώσει τον Πελάτη για την κατάσταση της Παραγγελίας του και για την αποστολή της στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα είτε στη διεύθυνση e-mail δηλωμένη από τον Πελάτη, είτε με SMS στον αριθμό τηλεφώνου δηλωμένο από τον πελάτη ή με τηλεφωνική κλήση.

Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η αποστολή από την εταιρία μας της επιβεβαίωσης της λήψης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά σε καμία περίπτωση αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, αλλά απλά επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι την λάβαμε. Η παραγγελία που υποβάλλετε στο gymbeam.gr αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στην Εταιρεία μας να αγοράσετε τα Προϊόντα που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αποδεχτούμε την παραγγελία σας, ως έχει. Τέτοια αποδοχή πραγματοποιείται με την έκδοση της απόδειξης ή τιμολογίου λιανικής πώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.6 ανωτέρω. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που η απόδειξη δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα Προϊόντα που περιέχονταν στην παραγγελία σας, τα Προϊόντα αυτά δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης και σε περίπτωση που έχουν πληρωθεί, θα σας επιστρέψουμε το αντίστοιχο ποσό εντός 14 ημερών από την πληρωμή τους ενώ αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία μας δε σας οφείλει καμία αποζημίωση στην περίπτωση αυτή.  Ωστόσο η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα Προϊόντα, ήτοι μόλις πιστωθεί η κάρτα σας, ή εξοφληθεί η παραγγελία σας στην περίπτωση της αντικαταβολής.

3.10. Η συνολική αξία των Συμβάσεων συμπεριλαμβάνει το τίμημα (Τιμή), τυχών έξοδα αποστολής και, ενδεχομένως άλλες δαπάνες προαιρετικών υπηρεσιών επί πληρωμή. που επιλέγονται εκ μέρους του Πελάτη Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ελάχιστο όριο των Παραγγελιών για τις οποίες η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν. Ο Πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων του Προϊόντος, καθώς και τα έξοδα αποστολής όταν και αν αυτά υπάρχουν (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για τις μεταφορές, την παράδοση και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες) και οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύπτουν είτε κατά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, είτε κατά το χρόνο της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησης να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.

3.11. Η επεξεργασία της παραγγελίας και η αποστολή της πραγματοποιείται σε 3 με 7 εργάσιμες ημέρες. Σε περιόδους με μεγάλη εμπορική κίνηση ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

3.12. Πέραν των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των Προϊόντων που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε από το καλάθι σας.

Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας και για διάστημα δυο (2) ωρών, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο (+30) 210 220 6714, τις ημέρες : Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 – 15:30. Το email θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς για τους σκοπούς του παρόντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, δυνάμεθα δε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός σας πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή σε εσάς της επιβεβαίωσης αποστολής των προϊόντων σας.

3.13. Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, η GymBeam δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
 • Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας.
 • Μη εξόφλησης.
 • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί,  η GymBeam θα σας επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

3.14. Τιμολογιακή Πολιτική 

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (όπου ισχύει). Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τιμές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, δεν είναι δεσμευτικές και δεν υπόκεινται σε συγχώνευση. 

Η GymBeam λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.


Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 220 6714 ή με αποστολή e-mail στο [email protected]

 3.15. Τα Προϊόντα παραδίδονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Με κούριερ στην διεύθυνση της επιλογής σας εντός της  Ελληνικής Επικράτειας, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό.
 2. Με κούριερ σε ένα από τα υποκαταστήματα της Γενικής Ταχυδρομικής. Για την παραλαβή θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό αποστολής και το ονοματεπώνυμο της παραγγελίας.

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη.

Η GymBeam καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών σας, ωστόσο διατηρεί την επιφύλαξη ότι η παράδοση δύναται να καθυστερήσει σε περιπτώσεις, ενδεικτικά αναφερόμενες, που (α) το Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω πχ κολλήματος στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock), (δ) σε περιόδους με μεγάλη εμπορική κίνηση, όπως κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών κ.α. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το Προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει.

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, η μεταφορική εταιρεία θα προσπαθήσει άλλες δύο (2) φορές, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, έτσι ώστε να σας παραδοθεί η παραγγελία σας. Σε περίπτωση που τελικά η παράδοση δεν επιτευχθεί τότε η παραγγελία σας επιστρέφει αυτομάτως σε εμάς και καταχωρείται ως Άρνηση παραλαβής. Η παραγγελία σας παραμένει στο υποκατάστημα της μεταφορικής για 10 συνεχόμενες ημέρες.

IV. Ασφάλεια Πληροφοριών και Προστασία Δεδομένων

Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή χωρίς τη συγκατάθεσή του ως το Υποκείμενο των Δεδομένων κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης πώλησης, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή γίνεται από τον Πωλητή σε προσυμβατικό στάδιο και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης στην οποία ο Αγοραστής είναι συμβαλλόμενος.

Ο Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να ακυρώσει την καταχώρισή τους μετά την είσοδό του στην ενότητα «Ο Λογαριασμός Μου» του ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει το τετραγωνίδιο πριν από την υποβολή της παραγγελίας για να παρέχει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ, προκειμένου ο Πωλητής να επεξεργαστεί και να διατηρήσει τα προσωπικά του δεδομένα, ειδικά εκείνα που αναφέρονται παραπάνω ή/και είναι απαραίτητα για τις ενέργειες του Πωλητή σχετικά με την αποστολή πληροφοριών για νέα προϊόντα, εκπτώσεις και προωθήσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα πληροφοριακά συστήματά του, όσον αφορά την αποστολή πληροφοριών για νέα προϊόντα, εκπτώσεις και προωθήσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα.

Ο Αγοραστής επιτρέπει στον Πωλητή αυτή τη χρονικά περιορισμένη συγκατάθεση για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, ο Πωλητής θα εξασφαλίσει αμέσως τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή. Ο Αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εγγράφως ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση λήγει εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ανάκλησης της συγκατάθεσης του Αγοραστή από τον Πωλητή.

Ο Πωλητής δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη κ.λπ. εκτός από τις περιπτώσεις διανομής ή πληρωμής που σχετίζονται με τα παραγγελθέντα προϊόντα (δήλωση ονόματος, αριθμός λογαριασμού και διεύθυνση παράδοσης). Ο Πωλητής πράττει κατά τρόπον ώστε να μην το υποκείμενο των δεδομένων να μην υφίσταται βλάβη στα δικαιώματά του, ιδίως όσον αφορά τη σωστή διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και να προστατεύει τις πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στην ιδιωτική και προσωπική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα διόρθωσης (μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσει διευκρινίσεις και να απαιτήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων και άλλα νόμιμα δικαιώματα σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα).

Ο Αγοραστής με έγγραφο αίτημά του έχει το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ δηλώνοντας τους λόγους ή αποδεικνύοντας μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στα δικαιώματά του και στα έννομα συμφέροντα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν ζημία, εκτός αν αυτό αποτρέπεται από νομικές υποχρεώσεις, και εάν η εναντίωση του Αγοραστή είναι δικαιολογημένη, ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να σταματήσει την επεξεργασία και να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή για τα οποία έχει αντιταχθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή ότι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή, αναμένεται ότι τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα παρασχεθούν και θα διαβιβαστούν στα ακόλουθα τρίτα μέρη, των δικαιούχων :

(i) Global Payments Ltd, organizational unit, Tomášikova 48, 831 04 Μπρατισλάβα

(ii) Skroutz, Αλέκου Παναγούλη 91, 142 34 Νέα Ιωνία

(iii) Γενική Ταχυδρομική, Στρ. Μακρυγιάννη 81, 18233 Άγ. Ι. Ρέντης

(iv) Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,  Dublin, D02X525, Ireland

(v) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

(vi) TikTok Inc., Culver City, Bristol Pkwy 5800, United States

(vii) Adyen, Amsterdam, Rokin 49, 1012 KK, The Netherlands

(viii) DHL Express(Σλοβακία), Co. s.r.o., με έδρα το MR Αεροδρόμιο M.R. Štefánik, 820 01 Μπρατισλάβα, με Αριθμό Μητρώου 31342876, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Μπρατισλάβα Ι, Τμήμα Sro, Αρ. Καταχώρισης 4400 / Β

(ix) Slovenská pošta, as, με έδρα στη Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, με Αριθμό Μητρώου 36631124, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Banská Bystrica, Τμήμα Α.Ε., Αριθμός καταχώρισης. 803/S

(x) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., με έδρα στο Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Αριθμό Μητρώου: 36624942, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Banská Bystrica, Τμήμα Sro, Αριθ. Καταχώρισης 9084 / S

 


Οι ακόλουθες πληροφορίες απαιτούνται από τους πελάτες για τη Διαδικασία Καταγγελίας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για το σκοπό της διεκπεραίωσης της αξίωσης και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα να τα διορθώσει, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ζητήσει διόρθωση και να απαιτήσει την διόρθωση ανακριβών δεδομένων και άλλα νόμιμα δικαιώματα σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Επιπλέον, ο Πωλητής πρέπει να ενσωματώνει τα επονομαζόμενα «cookies» για να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46 / ΕΚ σχετικά με το σκοπό των «cookies» ή παρόμοιων εργαλείων και να διασφαλίσει ότι οι χρήστες γνωρίζουν ποιες πληροφορίες αποθηκεύονται στη συσκευή. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τα cookies ή παρόμοια εργαλεία που θα αποθηκεύονται στις συσκευές τους, π.χ. εκτελώντας λειτουργίες ανώνυμης περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης.

Για λόγους πρόληψης της εγκληματικότητας και ελαχιστοποίησης των ζημιών, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελία από έναν Αγοραστή που υποβάλλεται από μια αποκλεισμένη διεύθυνση IP, στην περίπτωση που η διεύθυνση IP βρίσκεται σε μαύρη λίστα. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την παραγγελία, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

V. Ωράριο Λειτουργίας

Διαδικτυακές παραγγελίες ή παραγγελία μέσω πωλητή:

Ωράριο Λειτουργίας:

Διαδικτιακές παραγγελίας: Δευτέρα – Κυριακή: 00-24 ώρες
e-mail, τηλέφωνο: Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00-15:30

Σε περίπτωση αποτυχίας ενός πληροφοριακού συστήματος ή ανωτέρας βίας, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας.

Ο πελάτης ενημερώνεται στο www.gymbeam.gr για το ωράριο λειτουργίας κατά τις αργίες.

VI. Τίμημα πώλησης

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (όπου ισχύει). Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τιμές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, δεν είναι δεσμευτικές και δεν υπόκεινται σε συγχώνευση. 

Η GymBeam λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 220 6714 ή με αποστολή e-mail στο [email protected]

 

VII. Υπαναχώρηση από τη Σύμβαση

Υπαναχώρηση από τη σύμβαση από τον Αγοραστή, ο οποίος είναι ο καταναλωτής
Σύμφωνα με to Άρθρο 3ε του νόμου 2251/1994, ο Αγοραστής, όταν πωλεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης που συνάπτεται μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας εκτός των εγκαταστάσεων του Πωλητή όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει κάποιον λόγου εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή από τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ενώ είναι απαραίτητο να αποστείλει επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση προς τον Πωλητή. Ο Αγοραστής έχει επίσης το ίδιο δικαίωμα σε περίπτωση που έχει παραάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν μέσω του Διαδικτύου στις εγκαταστάσεις του Πωλητή.

Παρακλούμε αποστείλατε την ειδοποίηση υπαναχώρησης και τα προϊόντα στη διεύθυνση:
GymBeam, s.r.o.

Rastislavova 93

040 01 Košice

 

Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα εντός της παραπάνω χρονικής περιόδου να αποσυσκευάσει και να δοκιμάσει τα προϊόντα κατά τρόπο παρόμοιο με την αγορά σε ένα φυσικό κατάστημα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν από τον Αγοραστή με πλήρη τεκμηρίωση, άθικτα, καθαρά, εάν είναι δυνατόν στην αρχική τους συσκευασία, σε καλή κατάσταση και στην ίδια ποσότητα. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μειωμένη αξία των προϊόντων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των προϊόντων, η οποία είναι πέρα από την απαραίτητη επεξεργασία για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για τη μειωμένη αξία των προϊόντων εάν ο Πωλητής δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με την 3ε του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών κατά την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης.

Εάν τα προϊόντα είναι πλήρη, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συσκευασίας, δεν έχουν υποστεί ζημία και δεν φέρουν κανένα σημάδι χρήσης, ο Πωλητής παρατείνει την παραπάνω προθεσμία των 14 ημερών για την επιστροφή των προϊόντων για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο και λόγω της φύσης της σειράς των προϊόντων που πωλούνται, για τα προϊόντα που πωλούνται στο τμήμα ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΥΓΙΕΙΝΑ ΤΡΟΦΗΜΑ , δεν είναι δυνατή η επιστροφή αυτού του είδους προϊόντων εάν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί ή φέρουν οποιαδήποτε σημάδια χρήσης.

Τα χρήματα για τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται στον Αγοραστή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής στις αποθήκες μας των προϊόντων που επεστράφησαν.

Εκτός από τις περιπτώσεις που συμφωνείται η υπαναχώρηση, ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τις συμβάσεις για:

α) την παροχή υπηρεσίας στην οποία η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και ο καταναλωτής δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί δεόντως ότι, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή του, χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας και,

β) την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από την αλλαγή των τιμών στο χρηματιστήριο που δεν μπορεί να επηρεάσει ο Πωλητής και η οποία μπορεί να επέλθει κατά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης,

γ) την πώληση προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του καταναλωτή ή προϊόντων που προορίζονται ειδικά για έναν μεμονωμένο καταναλωτή,

δ) την πώληση προϊόντων που υπόκεινται σε ταχεία επιδείνωση της ποιότητας ή καταστροφή της ποιότητας,

ε) την πώληση προϊόντων που περιέχονται σε προστατευτική συσκευασία που δεν είναι κατάλληλη για επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και των οποίων η προστατευτική συσκευασία έχει υποστεί φθορά μετά την παράδοση,

στ) την πώληση προϊόντων τα οποία, λόγω της φύσης τους, μπορούν να αναμειχθούν με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση,

ζ) την πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε τιμή συμφωνημένη κατά τη σύναψη της σύμβασης, η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά από 30 ημέρες και η τιμή τους εξαρτάται από την αλλαγή τιμών στην αγορά την οποία ο Πωλητής δεν μπορεί να επηρεάσει,

 

Εάν ο Αγοραστής αποφασίσει να υπαναχωρήσει εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, συνιστάται η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση του Πωλητή μαζί με την συνοδευτική επιστολή, με τον λόγο της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης (δεν αποτελεί προϋπόθεση), την απόδειξη αγοράς, και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, εάν το ποσό θα καταβληθεί σε μετρητά ή εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την επόμενη αγορά.

Ο Αγοραστής λαμβάνει δεόντως υπόψη ότι σε περίπτωση που υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων στον Πωλητή και, σε περίπτωση που υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που συνάπτεται με εξ αποστάσεως επικοινωνία, αναλαμβάνει το κόστος της επιστροφής των προϊόντων, τα οποία, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν μέσω ταχυδρομείου.

Ο Αγοραστής λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι, αν παραδίδονται δώρα μαζί με τα προϊόντα, η σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή συνάπτεται με την προϋπόθεση ότι, αν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η σύμβαση δωρεάς χάνει την ισχύ της και ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα με τα σχετικά δώρα που παρέχονται. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, αυτό θα θεωρείται ως αδικαιολόγητος πλουτισμός του Αγοραστή.

Σε περίπτωση εκπλήρωσης όλων των παραπάνω όρων επιστροφής των προϊόντων, ο Αγοραστής δικαιούται επιστροφής χρημάτων για τα προϊόντα για τα οποία έχει καταβληθεί το τίμημα, τα οποία επιστρέφονται στον Αγοραστή το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή στις αποθήκες μας των προϊόντων που επεστράφησαν. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το τίμημα στον Αγοραστή με τον ίδιο τρόπο που ο Αγοραστής το είχε καταβάλει εκτός εάν ο Αγοραστής συμφωνήσει σε έναν άλλο τρόπο αποστολής της επιστροφής χρημάτων χωρίς να επιβαρύνεται ο Αγοραστής με επιπλέον χρεώσεις.

Υπαανχώρηση από τη σύμβαση από έναν Αγοραστή ο οποίος είναι επιχειρηματίας
Εάν ο Αγοραστής είναι επιχειρηματίας, μπορεί να επιτραπεί στον Αγοραστή η αντικατάσταση της σύμβασης πώλησης, ανάλογα με την κατάσταση των επιστραφέντων προϊόντων, τις εγγυήσεις και την πραγματική τιμή των επιστραφέντων προϊόντων. Η κατάσταση των προϊόντων αξιολογείται από τον Πωλητή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των προϋποθέσεων που είναι αποδεκτές και από τα δύο μέρη, τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του Πωλητή. Ο Πωλητής δικαιούται να χρεώσει τον Αγοραστή για τυχόν επιπλέον έξοδα.

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα του Αγοραστή, εάν ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο και απαιτεί την επιστροφή χρημάτων καταβάλλοντας το παραστατικό πίστωσης απευθείας στο κατάστημα, το σχετικό ποσό θα καταβάλλεται μόνο σε άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για το εν λόγω νομικό πρόσωπο, σε φορέα αναγνωρισμένο από το νόμο ή πρόσωπο που αποδεικνύει επίσημα επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

 Κατεβάστε τη φόρμα υπαναχώρησης κάνοντας κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο.

VIII. Όροι Πληρωμής

Ο Πωλητής αποδέχεται τους ακόλουθους όρους πληρωμής:

 1. μέσω τραπεζικής μεταφοράς,
 2. πληρωμή μέσω τερματικού πληρωμής στον κούριερ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο, κατά την παράδοση,
 3. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας,
 4. με αντικαταβολή (ο μεταφορέας λαμβάνει μετρητά από τον πελάτη).

Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Πωλητή πριν από την ολοσχερή εξόφληση και παραλαβή, αλλά ο κίνδυνος του προϊόντος μεταφέρεται στον Αγοραστή με την παραλαβή των προϊόντων.

Οι πληροφορίες τιμολόγησης του Αγοραστή δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την υποβολή της παραγγελίας.

IX. Τιμολόγηση

Κάθε συσκευασία περιέχει τα προϊόντα και ένα προτιμολόγιο (proforma). Το προτιμολόγιο δεν χρησιμεύει ως φορολογικό έγγραφο. Παραδίδουμε το παραστατικό αγοράς ηλεκτρονικά εντός 14 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής. Το παραστατικό αγοράς υπάρχει συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει για την παραλαβή της πληρωμής για τα προϊόντα.

X. Όροι Παράδοσης

Αυτοπροσώπως:
Μόνο ο Αγοραστής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα. Αυτό το πρόσωπο πρέπει να ταυτοποιήσει επαρκώς τον εαυτό του και να αποδείξει την ταυτότητά του με έγκυρη ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο.

Αποστολή - SR:

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον Αγοραστή μέσω υπηρεσίας αποστολής. Οι διάφορες μορφές παράδοσης προσφέρονται σύμφωνα με την πραγματική διαθεσιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών και από άποψη δυνατοτήτων και επιλογών μεταφοράς. Σε περίπτωση παρεμβάσεων από ανώτερες αρχές ή αποτυχίας του πληροφοριακού συστήματος, η GymBeam δεν ευθύνεται για την καθυστερημένη παράδοση των προϊόντων. Η τιμή αποστολής βασίζεται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο κατά την ημέρα της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την κατάσταση της αποστολής (αριθμός συσκευασιών, ακεραιότητα του λογοτύπου κατά το λογότυπο της εταιρείας, φθορά στη συσκευασία) σύμφωνα με το συνοδευτικό φύλλο αποστολής αμέσως μετά την παράδοση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καταγράψει την έκταση και τη φύση του ελαττώματος ενώπιον του αντιπροσώπου του μεταφορέα. Με βάση την καταγραφή, ο Αγοραστής μπορεί στη συνέχεια να αρνηθεί να παραλάβει τα παραδοθέντα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στη σύμβαση πώλησης, να αρνηθεί να παραλάβει τα ελαττωματικά προϊόντα ή να επιβεβαιώσει την παράδοση των ελαττωματικών προϊόντων και στη συνέχεια να διεκδικήσει την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων από τον Πωλητή. Αν ο Αγοραστής ανακαλύψει φθορά ή άλλες ασυνέπειες μετά την παραλαβή της αποστολής, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει αμέσως με τον Πωλητή. Εάν δεν το κάνει, οι απαιτήσεις για την αντικατάσταση των ελαττωμάτων θα επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση που αποδείξει ότι τα προϊόντα είχαν ήδη ελαττώματα κατά τον χρόνο παραλαβής.

Η ελλιπής ή κατεστραμμένη συσκευασία πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο τηλ. 210 220 6714, να αναφέρεται στον μεταφορέα στην έκθεση ζημιών και να αποστέλλεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στον Πωλητή. Πρόσθετες αξιώσεις ελλείψεων ή εξωτερικού ελαττώματος της συσκευασίας δεν στερούν από τον Αγοραστή το δικαίωμα καταγγελίας, αλλά δίνουν στον Πωλητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση με τη σύμβαση πώλησης.

 

XI. Εγγύηση

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγύησης για τα προϊόντα διέπονται από τη Διαδικασία Καταγγελίας του Πωλητή και την ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Ως πιστοποιητικό εγγύησης χρησιμοποιείται το έγγραφο αγοράς.

XII. Τελικές Διατάξεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994 για τον φιλικό διακανονισμό καταναλωτικών διαφορών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πωλητή με αίτημα τροποποίησης εάν δεν είναι ικανοποιημένος με την διευθέτηση της απαίτησής του από τον Πωλητή ή εάν πιστεύει ότι ο Πωλητής παραβίασε τα δικαιώματά του.
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για φιλικό διακανονισμό ενώπιον της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών (διαιτησία) ενώπιον μιας οντότητας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εάν ο Πωλητής δεν απαντήσει στο αίτημα ή το απορρίψει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι έγκυροι και ισχύουν από τις 13 Δεκεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν όλους τους προηγούμενους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τροποποίηση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν ισχύει για τις συμβάσεις πώλησης που συνήφθησαν πριν από την τροποποίησή τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί.